סוגים של עבירות מרמה והונאה

כיום בעידן המודרני הרבה השתנה
בעוד שפעם הונאה הייתה נחשבת הולכת אדם שולל
לטובת רווח אישי שלא כדין היום טווח ההונאות הוא עצום
ומכיל בתוכו גם הונאות סייבר למיניהן הונאות טלפוניות
התחזות לאחר גניבות אשראי אינטרנטיות ועוד טווח רחב מאד
של אישומים פוטנציאליים

אז מה היא הונאה בדיוק?

הונאה היא סוג של השפעה חברתית, שבה למעשה מנסה אדם לשנות את תפיסתו
או התנגותו של אחר, באמצעות ערמומיות, הולכת שולל והצגת מידע מסולף
רמייה או ניצול של טום ליבו או תמימותו של אחר לרוב לטובת רווח אישי.
התחזות לאחר, הצגת מצג שאוו לטובת שינוי גישתו / החלטתו של הקורבן
התחזות לאיש מקצוע, התחזות לבעל השפעה כזו או אחרת ועוד שלל
רחב של דרכי הונאה מתוחכמות כאלו ואחרות.

צור קשר כבר עכשיו לשיחת ייעוץ והכוונה

חקיקה בנושא

רשימת הסעיפים העוסקים בהונאה בדין הפלילי:

415. קבלת דבר במרמה-
המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות,
דינו – מאסר חמש שנים.

439. הונאת נושים-
(א) הנותן במתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה,
בכוונה להונות נושה מנושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) המוכר או מסלק חלק מנכסיו אחרי התאריך שבו ניתן נגדו פסק-דין או צו לתשלום
כסף שלא קיימם, או תוך חודשיים לפי התאריך האמור, והכל בכוונה להונות נושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

440. קשר להונות-
הקושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי או להונות את
הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו – מאסר שלוש שנים.

441. התחזות כאדם אחר-
המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים;
התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את
החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים.

442. הודיה כוזבת בהתחייבות-
המודה בשמו של אדם אחר בחבות או בכל מסמך בבית-משפט או בפני אדם המוסמך כדין לקבל הודיה
כאמור ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.

443. התחזות כבעל תעודה-
תעודה שניתנה מאת רשות מוסמכת לאדם אחר ומעידה על אותו אדם שיש לו כשירות מוכרת בחוק לעניין פלוני,
או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכה או בעסק מסוימים או שהוא זכאי לזכות, לזכות יתר,
לדרגה או למעמד פלוני – כל המנפק את התעודה ומתייצג בכזב כאדם ששמו נקוב בה, דינו כאילו זייף אותה.

444. העברת תעודה לשם התחזות-
מי שניתנה לו מאת רשות מוסמכת תעודה המעידה עליו ככל האמור בסעיף 443,
והוא מוכר או נותן או משאיל את התעודה לאחר בכוונה שהלה יוכל להתייצג
כמי ששמו נקוב בתעודה, דינו – מאסר שלוש שנים.

445. התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו-
המנפק תעודת אופי של אדם אחר כדי להשיג עבודה, דינו – מאסר שנה אחת.

446. העברת תעודת אופי-
מי שניתנה לו תעודת אופי, והוא מוכר או נותן או משאיל אותה לאחר בכוונה שהלה יוכל לנפק את התעודה כדי
להשיג עבודה, דינו – מאסר שלוש שנים.

המניע להונאה יכול להיות תועלת חומרית למי שמבצע אותה – "קבלת דבר (חפץ או שירות) במרמה", או הנאה מעצם גרימת הנזק.
רבים ממעשי ההונאה אינם חוקיים. ההגדרה החוקית הספציפית להונאה נוטה להשתנות בהתאם לתחום השיפוט. הונאות לצורך
השגת כספים מאנשים נחשבות לסוג ההונאות הנפוצות ביותר.

אפקט הזמן והשפעתו

בכל מקרה בו הייתם מעורבים באישומי מרמה והונאה לזמן מעורבתו
של עורך דין פלילי מייצג, ישנה חשיבות רבה מאד עורך הדין הפלילי
יכול ויוודא למעשה, שלא ייגרם לכם או לאותו נאשם עוול מיותר
ואם חפותו קיימת הוא יוכיח אותה, עורך הדין הפלילי גם יודע להיעזר
באנשי מקצוע כאלו ואחרים גם במקרים בהם מדובר בהונאה "מהסוג
החדש".

השאר הודעה

דילוג לתוכן