אז מהו מעצר בעצם?

מעצר הינו נושא חשוב ומרכזי בכל הקשור להליכים פליליים.
ישנן סיבות רבות בגינן יחליט בית המשפט להמשיך ולהחזיק חשוד
במעצר, הסיבה העיקרית בד"כ היא למנוע למעשה מהחשוד או הנאשם
לשבש ראיות ו/או לנסות ולהימלט מהדין, או לחלופין למנוע מ"פושע מסוכן"
להלך חופשי ולסכן את כלל הציבור.

במקרים בהם יקירכם מצוי במעצר קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי
מאת עורך דין פלילי אשר מנוסה ובקיא בדיני מעצרים, וזאת על מנת לוודא
שאותו אדם לא יוחזק במעצר למעשה מעבר לזמן ההכרחי בהליך
ועל מנת לוודא שישוחרר לחלופת מעצר או לחלופין לחופשי בהקדם האפשרי.

דרכי התמודדות

בכדי להבין את דרכי ההתמודדות העומדים לרשותנו במקרי המעצרים השונים
עלינו להבין את סוגי המעצרים העומדים לנגדו של החשוד / נאשם.

ישנו למעשה "מעצר ימים" אשר ננקט כנגד אותו אדם בשלביה הראשונים
של החקירה המתנהלת מולו, וזאת על מנת למנוע ממנו מלשבש
או להפריע להליך התנהלותה התקינה של אותה חקירת משטרה,
הדרך הטובה ביותר להתמודד מול מעצר שכזה היא למעשה להציע לבית המשפט
הנכבד חלופת מעצר בד"כ עם צו הירחיק את אותו חשוד מנאשמים / חשודים נוספים
בתיק וימנע למעשה מאותו אדם מלהפריע או לשבש את חקירת המשטרה בכל דרך.

כמובן גם שישנו "מעצר עד תום ההליכים" וזהו צו מעצר אשר ניתן למעשה כנגד
אותו חשוד / נאשם, לאחר שהתביעה המשטרתית הגישה כבר כתב אישום כנגד אותו
אדם, ומעצר זה יכול להגרר לתקופה של חודשים ובמקרים קיצוניים אף לשנים,
עיקר דרכי ההתמודדות במעצרים מסוג זה הינן לטעון כנגד ראיות המשטרה,
להפריך את עילות המעצר המוצגות, להוכיח לבית המשפט ששחרור העצור
לא יפגע בהמשך נקיטת הדין עימו, או לחלופין להוכיח כי העצור אינו מסוכן לציבור
ועל ידי כך למעשה להביא לשחרורו המהיר ככל הניתן של יקירכם המצוי במעצר.

צור קשר כבר עכשיו לשיחת ייעוץ והכוונה

סוגי המעצרים השונים

1. מעצר ראשוני – מעצר זה יבוצע על ידי שוטר, ייתכן שעל סמך ראיות בשטח וייתכן שעל ידי צו קיים.
מעצר זה יימשך לזמן שלא יוארך מ 24 שעות, אדם הנעצר מעצר ראשוני יובא בפני הקצין הממונה,
בטרם יעבירוהו לתא המעצר, וזאת על מנת שהקצין הממונה יערוך בירור לגבי המעצר
ויחליט האם לשחרר את החשוד בערובה או להשאירו במעצר.
בכל מקרה שלא יוחלט יש להביא את העצור לדיון בבית משפט וזאת בכדי שיכריע האם יש צורך
בהארכת מעצרוף או שמא המשטרה תצטרך להסתפק בחלופה אחרת.
כאשר אדם נעצר מכל סיבה שהיא, קיימת חשיבות רבה להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי
וזאת על מנת שיגיע אל תחנת המשטרה ויספק ייעוץ ראשוני לאותו חשוד בטרם ייחקר,
ובכך יגדיל את הסיכויים שאותו עצור ישוחרר, עורך הדין המנוסה גם יכול לוודא שאותו עצור
לא יוחזק במעצר אם למשטרה אין עילה מהותית למעצרו.

2. מעצר ימים – מעצר אשר משמש לצרכי חקירה, מעצר אשר עבר את 24 השעות הראשונות
וניתן כהארכת מעצר בצו בית משפט, בדיוני הארכות מעצר ימים, השופט מוסמך להאריך את
מעצרו של החשוב עד כ 15 יום בכל פעם. המשטרה יכולה להגיש בקשות מעצר נוספות,
אך חייבת בהסכמתו של בית המשפט בכדי לקבלן, חשוב ביותר שאותו חשוד המצוי במעצר
ייוצג על ידי עורך דין פלילי אשר בקיא ומנוסה בנושא מעצרים, וזאת על מנת לוודא שהעצור
ישוב לביתו ולקרוביו בהקדם האפשרי.

3. מעצר על סמך הצהרת תובע – מעצר זה מתקיים כאשר מעיון התביעה בחומר החקירה
נסתמן כי יש בכוונתה להגיש כתב אישום כנגד העצור, ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
וזאת על מנת שיינתן להם זמן להמשך לימוד חומר הראיות והכנת כתב אישום אשר יוצג
בפני בית המשפט, יש להדגיש כי הצהרת התובע איננה מחייבת את התביעה מלהגיש כתב
אישום בסופו של יום, ולא פעם לעורך דין פלילי טוב יש יד בדבר.

4. מעצר עד תום ההליכים – מעצר זה מתקיים לאחר שהוגש כתב אישום כנגד הנאשם,
והתנאי למעצר מסוג זה הוא שישנן ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם
המהוות עילה למעצרו, ושאין חלופת מעצר הולמת שלא תפגע בהמשך הליך מיצוי הדין.
תקופת מעצר מסוג זה לא תימשך מעבר לתקופה של 9 חודשים, במידה ובתביעות
יהיו מעוניינים בהמשך המעצר מעבר לתקופה זו הם יזדקקו לאישורו של בית המשפט העליון.

5. מעצר לצורך הגשת ערער – במקרה בו הנאשם היה עצור עד תום ההליכים, והוחלט
על ידי בית המשפט לשחררו לחלופת מעצר, או לשחררו לחופשי, רשאית התביעה לבקש
את הארכת מעצרו וזאת על מנת להינתן להם הזדמנות להגשת ערער, מעצר מסוג זה
יוגבל ל- 72 שעות.

אפקט הזמן והשפעתו

בכל מקרה בו יקירכם נמצא במעצר זהו מקרה ובו הזמן קריטי
למעורבותו של עורך דין פלילי עוד בשלביה הראשונים של החקירה
ולמעשה עוד מהרגע הראשון למעצרו / עיכובו של החשוד, ישנה
השפעה רבה מאד על המשך התנהלות החקירה, ועל המשך
השתלשלות האירועים בעיניינו של אותו חשוד הנמצא במעצר
עורך דין פלילי טוב ומנוסה יכול לוודא כי אותו אדם לא ישהה במעצר שלא כדין,
ולא יוחזק במעצר אם אין נסיבות מהותיות המצדיקות ומחייבות את המשך שהייתו במעצר,
מעורבותו של עורך הדין הפלילי עוד בשלביו הראשונים של תיק החקירה אשר נולד
ונפתח כנגד העצור תשפיע גם על המשך ההליך נגדו ועל גודלו ומהותו של כתב האישום
באם יוגש בעתיד.

השאר הודעה

דילוג לתוכן