אז מיהו נפגע עבירה?

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס”א-2001 מגדיר “נפגע עבירה” כמי שנפגע במישרין מעבירה,
וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו
(למעט חשוד או נאשם שלא יכולים להיות בגדר “נפגעי עבירה”).

מי שנפגע מעבירת תעבורה (למעט גרם מוות ברשלנות),
לא נחשב “נפגע עבירה” לפי חוק זה.

זכויותיו של נפגע העבירה

בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001
מקנה לנפגעי עבירה את הזכויות הבאות:

· הזכות להגנה במהלך ההליך הפלילי, מפני החשוד הנאשם / הנידון, שלוחיו או מקורביו.
· הגנה בבית המשפט מכל קשר ישיר או עקיף שאינו נחוץ לצרכי המשפט בינו לבין הנאשם
· חיסיון העד / המתלונן (אי מסירת פרטים אישיים (כתובת מגורים, מקום עבודה, או דרכי התקשרות)
אלא אם הדבר הכרחי לצרכי המשפט
·קבלת מידע: על מצב ההליך הפלילי, על מאסרו של הנאשם / שחרורו בערובה, על מוקדי סיוע לנפגעי עבירה
·קבלת העתקים של כתב האישום ו/או הסדרים מותנים.

הבעת עמדה בעניין: · כוונת היועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליך הפלילי כנגד הנאשם,
· כוונות התביעה להגיע להסדר טיעון עם הנאשם על כל פרטיו.
· כוונות התביעה להגעה להסדר סגירת תיק עם החשוד על כל פרטיו.
· על שחרורו הקרב ממעצר.

בנוסף יש לנפגע העבירה הזכות להצהיר בפני בית המשפט בדיון בעניין הנאשם
על כל נזק שנגרם לו בנפש או ברכוש.

חשוב לציין כי חלק מזכויות אלו מוענקות רק לנגעי עבירות מין או אלימות, וחלקן רלוונטיות
רק לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורות.

צור קשר כבר עכשיו לשיחת ייעוץ והכוונה

מדוע בכלל צריך ייצוג משפטי?

ברוב המקרים נפגעי העבירה מצויים במצב נפשי סוער וקשה
בכדי שיוכלו לאמוד את המצב כפי שהוא, עורך הדין הפלילי בא
לעשות סדר בעניין זה, ולהרגיע את נפגע העבירה על ידי כך למעשה
שיוודא שהוא מקבל את מיטב זכויותיו כנפגע עבירה, עורך הדין הפלילי
יפעל למעכם למעשה במישורים רבים, כמו ניהול הדין השוטף מול אותו נאשם
או הנאשמים, הגשת עתירות לערכאות שונות, ערעורים ועוד,
עורך הדין הפלילי יעזור לכם בבחירת האסטרטגיה הנכונה לפעולה במקרה
הספציפי שלכם, מתוך נסיון והבנה בנושא, ויוודא שהדין ימוצה עד תום.

בכדי להבין את חשיבותו של ייצוג משפטי עבור נפגעי העבירה, יש להבין
כי המדיה היא זו שמנהלת את התביעה באמצעות הפרקליטות
וכי לנגד עיני התביעה והפרקליטות עומדים השאיפות להרשעת הנאשם.
אך עם זאת הנזקים "המשניים", נפשי, כספי או רכוש אינם מעניינה כלל.
ולמעשה ההליך הפלילי עלול להסתיים בצורה שלא תתאום לציפיותיו של הנפגע
עורך הדין הפלילי כאן בכדי לוודא שנפגע העבירה יממש את מירב זכויותיו
בכל הנוגע לפיצוי הולם הן במסגרת ההליך הפלילי, והם במסגרת תביעה אזרחית

אפקט הזמן והשפעתו

בכל מקרה בו הייתם מעורבים בפעולה פלילית כנפגעי עבירה
לזמן מעורבתו של עורך דין פלילי מייצג, ישנה חשיבות רבה מאד
עורך הדין הפלילי יכול ויוודא למעשה, שאותו נאשם יורחק מכם
ולא יוכל להתקרב / לאיים / חס ושלום לפגוע בכם או ביקיריכם
עורך הדין הפלילי יכול ויוודא כי ימוצה הדין עם אותו נאשם על הצד
הטוב ביותר, יוודא אף כי בית המשפט יפסוק לפצותכם הנפגעים
במירב הפיצוי האפשרי במקרה הספציפי שלכם

השאר הודעה

דילוג לתוכן